IGAR

Ph.D. studies

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE GEOGRAFIE

ANUNŢĂ
SEDINŢĂ PUBLICĂ
DE
Susţinere a tezei de doctorat a
Doamnei ŢUCHIU N. ELENA în
ziua de 24 OCTOMBRIE 2018 ora 12:00 cu titlul:

STUDIUL PRIVIND STAREA CORPURILOR DE APĂ DE PE CURSUL INFERIOR AL DUNĂRII ÎNTRE BAZIAŞ ŞI ISACCEA
...rezumatul tezei de doctorat...


Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu

Textul integral al tezei de doctorat poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Institutului de Geografie.
Susţinerea va avea loc la sediul Institutului de Geografie Str. Dimitrie Racoviţa, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Ţuchiu N. Elena (cv)

Comisia:
Acad. Dan BĂLTEANU (preşedinte) (cv)
Prof. univ. dr. doc. Petre GÂŞTESCU (conducator) (cv)
CS I. Monica DUMITRAŞCU (referent) (cv)
Prof. univ. Liliana ZAHARIA (referent) (cv)
Prof. univ. Ioan JELEV (referent) (cv)
Institute of Geography Romanian Academy