IGAR
Forumul româno-francez "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises" reprezintă continuarea unei tradiţii de colaborare româno-franceze de lungă durată în domeniul cercetării geografice.
Institutul de Geografie al Academiei Române, Comitetul Naţional Român de Geografie şi Comitetul Naţional Francez de Geografie, împreună cu Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti organizează Forumul româno-francez "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises", dedicat celebrării Centenarului Unirii, care va avea loc în ziua de 18 iunie 2018, în Aula Magna a Academiei Române, Bucureşti.

Institutul de Geografie al Academiei Române, Comitetul Naţional Român de Geografie şi Comitetul Naţional Francez de Geografie vă invită să trimiteţi contribuţii ştiinţifice despre:
- aportul marelui geograf francez Emmanuel de Martonne la dezvoltarea geografiei moderne în România şi implicarea sa în stabilirea frontierelor României după Primul Război Mondial;
- contribuţia altor personalităţi remarcabile ale geografiei franceze la dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice bilaterale în timpul perioadei comuniste şi după căderea regimului totalitar;
- stadiul actual al colaborării ştiinţifice româno-franceze;
-alte subiecte de interes ştiinţific pentru cadrele universitare şi cercetătorii români şi francezi.

Forumul româno-francez "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises" va continua cu o aplicaţie de teren, la care vor lua parte cadre universitare şi cercetători români şi francezi, şi se va finaliza cu discuţii asupra posibilităţilor viitoare de colaborare bilaterală.

prima circulară
comitetul de organizare
membrii comitetului ştiinţific
Institutul de Geografie | Academia Română