IGAR
Organizatorii Forumului româno-francez "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises" au în vedere atingerea următoarelor obiective:

• rememorarea rolului decisiv pe care l-a avut geograful francez Emmanuel de Martonne în trasarea frontierelor României, după încheierea Primului Război Mondial;

• creşterea vizibilităţii contribuţiei cercetării geografice romāneşti la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a acesteia;

• integrarea mai accentuată a comunităţii geografice ştiinţifice romāneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, prin cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării relaţiilor din domeniul geografiei dintre România şi Franţa;

• stabilirea direcţiilor viitoare de colaborare ştiinţifică bilaterală din domeniul geografiei.
Institutul de Geografie | Academia Română