IGAR
PROGRAM

18 iunie 2018: Lucrările Forumului româno-francez "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises", Aula Magna, a Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Bucureşti.

19 - 20 iunie 2018: Aplicaţie de teren pe traseul Bucureşti - Sinaia - Predeal - Braşov - Bran - Rucăr - Bucureşti.
Plecarea participanţilor.

program preliminar


CONVENŢIA DE PARTENARIAT

La finalul lucărilor Forumului "Histoire et perspectives des relations géographiques roumaine - françaises" va fi semnată CONVENŢIA DE PARTENARIAT între Comitetul Naţional Francez de Geografie, reprezentat prin vice-preşedintele pentru Relaţii Internaţionale, Prof. Lydia Coudroy de Lille, şi Comitetul Naţional Român de Geografie, reprezentat prin preşedinte Acad. Dan Bălteanu.
Institutul de Geografie | Academia Română